شتابدهنده فناوری های مالی نوآفرین

درباره ما!

0

استارتاپ ها

0

سرمایه گذاران

0

هسته های مستقر

0

منتور ها

اطلاعات ثبتی شرکت

نام شرکت: شتابدهنده فناوری های مالی نوآفرین                    

نوع شرکت: سهامی خاص

شناسه ملی: 14010017356

تاریخ ثبت: اردیبهشت 1400

مجوزها: مجوز شتابدهی و دانش بنیان از معاونت علمی ریاست جمهوری