با ما در ارتباط باشید!

آدرس

دفتر تهران: خیابان امیرآباد شمالی، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، پژوهشکده فناوری های همگرا، سالن 2
دفتر کرج: کیلومتر ۲۶ اتوبان تهران کرج، خیابان انستیتو پاستور، بلوار سجاد، پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، بلوک ۳۰۱

تماس

02634024350

ایمیل

info@noafarinfa.com