برگزاری جلسه پایانی رویداد “تحلیل مالی با استفاده از معاملات الگوریتمی”

دومین بخش از رویداد “تحلیل مالی با معاملات الگوریتمی” در 19 مرداد ماه ۱۴۰۲ برگزار شد.در طول این رویداد، برای برگزیدگان المپیاد اقتصاد و مدیریت فرصتی فراهم شد تا درک عمیق تری از معاملات الگوریتمی و استفاده از آنها در تجزیه و تحلیل داده های مالی به دست آورند. علاوه بر این، آنها توانستند با […]