برگزاری رویداد «اینوتکنیک هوش مصنوعی» توسط شرکت ملی انفورماتیک

شرکت ملی انفورماتیک به عنوان بازوی فناوری بانک مرکزی، با هدف رفع چالش‌های موجود در صنعت بانکداری و استفاده از ظرفیت‌های فناورانه، علمی، پژوهشی و دانشگاهی داخل و خارج از شبکه بانکی جهت ارتقا و توسعه این صنعت و همچنین تکمیل زنجیره ارزش اقدامات نوآورانه رویداد «اینوتکنیک هوش مصنوعی» را در تاریخ ششم شهریورماه ۱۴۰۲ […]