تورم؛ یک کوه یا مسیری برای ترسیم آینده!

حتما برای شما هم اتفاق افتاده است که در پایان یک روز کاری شلوغ، دیجی‌کالا را چک کرده‌اید و در کمال ناراحتی، قیمت کالاهای مورد نیاز شما دوباره افزایش یافته است. عصر دیجیتال، با راه‌حل‌های بی‌شمار فین‌تک، از فشار و کشش تورم درامان نیست. به‌خصوص در دوران اخیر، با افزایش نرخ تورم جهانی، ابر تاریکی […]